Sức mạnh thực sự của Captain America trong End Game

Ngày:05/05/2019  
Đoạn cuối của "End Game" cho Thấy Captain quá dữ dội trong tác chiến. Anh chỉ là một phàm nhân không hề sở hữu sức mạnh siêu nhiên như Thor hay các Siêu anh hùng khác nhưng tài năng và ý chí phí thường của anh đã trở thành phép màu khi anh liều mình chống Lại Thanos đến giây phút chiếc khiên Vibarium bị Thanos đập tan nát để cứu nguy cho Thor đang trong tình thế nguy hiểm. Anh quá xứng đáng là chỉ huy tài năng của nhóm Avengers.