MV-22B Ospreys của Hoa Kỳ đã thành công chuyến bay hành trình xuyên Thái Bình Dương

tháng 5 07, 2019_ 07/05/2019  
Chủ đề có liên quan: ,