MV-22B Ospreys của Hoa Kỳ đã thành công chuyến bay hành trình xuyên Thái Bình Dương

tháng 5 07, 2019