Loại tên lửa phóng thử nghiệm gần đây của Bắc Hàn rất giống Phi đạn Iskander-E của Nga

9:27 SA_ 14/05/2019  
Chủ đề có liên quan: