Hamas và PA được khen thưởng 500 triệu Mỹ Kim sau vụ tấn công 600 quả rocket vào lãnh thổ Israel

tháng 5 06, 2019_ 06/05/2019  
Chủ đề có liên quan: ,