Hai nhà thầu Quốc Phòng Raytheon Và Rheinmetall sẽ cung cấp xe Bọc thép bộ binh thế hệ tiếp theo cho Quân đội Hoa Kỳ

tháng 5 19, 2019_ 19/05/2019  
Chủ đề có liên quan: ,