General Dynamics tiết lộ hệ thống đạn cối dẫn đường thông minh thế hệ mới

tháng 5 30, 2019