Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mua tên lửa vác vai Javerlin chống Tank

Ngày:25/05/2019  
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê chuẩn việc bán 331 tên lửa vác vai chống Tank cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để tăng cường an ninh trong khu vực và hiện đại hóa quân đội quốc gia, Cơ quan An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết.

Việc bán hàng được đề xuất này sẽ góp phần vào chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách cải thiện an ninh của một đối tác quan trọng đã và đang tiếp tục là một lực lượng cho sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở Trung Đông.

Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã yêu cầu mua ba trăm ba mươi mốt tên lửa dẫn đường Javelin với cùng các ống phóng. Cũng bao gồm dịch vụ Tích hợp hệ thống System Integration & Checkout (SICO) gồm Đại diện, các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần của Chính phủ và nhà thầu Hoa Kỳ thiết bị hỗ trợ; ấn phẩm và tài liệu kỹ thuật; phụ tùng và sửa chữa; và các yếu tố liên quan khác của hậu cần và hỗ trợ chương trình.

Tên lửa Javelin được coi là hệ thống vũ khí chống thiết giáp có chức năng “fire-and-forget” (bắn là quên, không cần điều khiển gì thêm). Đứng đầu với chế độ bay tấn công độc đáo, hệ thống theo dõi tự dẫn và thiết kế đầu đạn tiên tiến cho phép nó đánh bại tất cả các xe Tank đã biết cách xa người lính tới 2.500 mét.

Chương trình được đề xuất sẽ tăng cường khả năng của quân đội UAE để đáp ứng các mối đe dọa hiện tại và tương lai của kẻ thù. UAE sẽ sử dụng khả năng này để ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và tăng cường phòng thủ quê hương. UAE trước đây đã mua tên lửa Javelin và sẽ không gặp khó khăn gì trong việc làm quen với các tên lửa bổ sung này vào lực lượng vũ trang của mình.

Nhà thầu chính sẽ là Raytheon, Tucson, AZ.