Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mua tên lửa vác vai Javerlin chống Tank

tháng 5 25, 2019