Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mua tên lửa vác vai Javerlin chống Tank

9:35 CH_ 25/05/2019  
Chủ đề có liên quan: