Boeing nhận 10 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ sản xuất phi đạn Harpoon cho Ả Rập Saudi

tháng 5 16, 2019_ 16/05/2019  
Chủ đề có liên quan: , , ,