Ảnh Vệ Tinh Cho Thấy Hệ Thống Phòng Không S-300 Của Nga Đang Hiện Hữu Tại Khu Quân Sự ở Hoa Kỳ

tháng 5 13, 2019_ 13/05/2019  
Chủ đề có liên quan: , , ,