Ảnh Vệ Tinh Cho Thấy Hệ Thống Phòng Không S-300 Của Nga Đang Hiện Hữu Tại Khu Quân Sự ở Hoa Kỳ

Ngày:13/05/2019  
Quân đội Enthusia công bố ảnh vệ tinh lên mạng xã hội cho thấy một hệ thống phòng không S-300 PT của Liên Bang Soviet thiết kế đang hiện hữu tại một khu quân sự ở Hoa Kỳ. Hệ Thống kiểm soát hỏa lực A30-N6 cùng một xe sơ mi rơ móc 5P85 Transport Elector Launcher (TEL) dùng để vận tải  phi đạn. Tất cả những thiết bị này là thành phần của hệ thống phòng không S-300PT, nó được thiết kế cho mục đích phòng không chuyên dụng để bảo vệ các cơ sở hành chính, công nghiệp và các căn cứ quân đội chống lại các cuộc không kích.

S-300 lần đầu tiên được triển khai bởi Liên Bang Soviet vào năm 1979 nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng Công nghiệp, hành chính, các căn cứ quân sự lớn, giúp kiểm soát không phận chống lại các cuộc không kích của kẻ thù. Dự án S-300 được phát triển bởi CTY Nga Almaz Corporation này là chỉ nhánh của " Almaz Antei" Air Defence Concern.

Ảnh: Hệ Thống kiểm soát hỏa lực A30-N6 cùng một xe sơ mi rơ moóc 5P85 Transport Elector Launcher (TEL) dùng để vận tải  phi đạn. Tất cả những thiết bị này là thành phần của hệ thống phòng không S-300PT. Đang hiện hữu tại căn cứ quân sự Hòa Kỳ.