Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ thử nghiệm "bắn đạn thật" trên xe đổ bộ AVC mới với tháp pháo nòng 40mm

tháng 4 22, 2019