Northrop Grumman vượt qua giai đoạn phát triển của hệ thống phòng thủ trên KC-135

tháng 4 21, 2019