Khối Tác chiến NATO Bắt đầu Tập Trận Eager Leopard tại Litva

tháng 4 21, 2019