Quân đội Hoa Kỳ đặt mua thêm loại đạn 57mm cho hệ thống súng MK110 của Hải Quân

tháng 3 02, 2019