Quân đội Hoa Kỳ đặt mua thêm loại đạn 57mm cho hệ thống súng MK110 của Hải Quân

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét:

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *