Ngũ giác Đài ký hợp đồng hai máy bay M28 Skytruck mới dành cho Nepal

tháng 3 02, 2019