Nga hủy bỏ đơn hàng nâng cấp loại trực thăng tấn công Mi-28NM

tháng 3 03, 2019