Chiến đấu Cơ MiG-29 của Ba Lan gặp nạn ngay sau khi cất cánh

tháng 3 05, 2019