Binh sĩ Nga nhận loại đạn dược thế hệ tiếp theo với sức mạnh xuyên giáp tăng cường

tháng 3 03, 2019