Arnold Defense được trao 23,9 triệu Mỹ Kim cho các bệ phóng phi đạn 2,75 inch

tháng 3 05, 2019