Xe mang Tên lửa đạn đạo "Liên Lục Địa" của Nga bị kẹt trong một vụ tắc đường

tháng 2 26, 2019