Ukraine giới thiệu mẫu xe bọc thép BTR-4MV1 mới với lớp giáp tăng Cường

Xuất bản ngày: Monday, February 18, 2019  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: