Ukraine giới thiệu mẫu xe bọc thép BTR-4MV1 mới với lớp giáp tăng Cường

tháng 2 18, 2019