Quân đội Hoa Kỳ tìm kiếm nhà thầu chế tạo 144 hệ thống IM-SHORAD

tháng 2 14, 2019