Quân đội Hoa Kỳ công bố hình ảnh đầu tiên về Dòng Xe Tank M1A2C mới với các hệ thống bảo vệ Trophy HV hard-kill tiên tiến

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét:

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *