Nhà thầu Quốc Phòng Draper được trao hợp đồng 191 triệu Mỹ Kim cho hệ thống dẫn đường của tên lửa Trident II

Ngày:16/02/2019  

 Zcomity  (16/02/2019): Một tổ chức nghiên cứu và phát triển của Hoa Kỳ, làm việc tại Phòng thí nghiệm Draper (tên chính thức là Phòng thí nghiệm Draper Charles Stark, Inc,) đã được trao 191 triệu Mỹ Kim cho hợp đồng hệ thống vũ khí Trident II của Hải quân Hoa Kỳ.

Ngũ giác Đài cho biết hôm thứ Sáu rằng Phòng thí nghiệm Draper được trao $ 191 Triệu Mỹ Kim cho hợp đồng sản xuất đơn vị dẫn dường Tương thích cho Hệ thống vũ khí chiến lược Trident II D5 Mark 6 Guidance Equivalent Units.

Hệ thống mới phải phù hợp với không gian bên trong tên lửa từng được sử dụng bởi hệ thống trước đó, hạn chế thiết kế về mặt khối lượng và giao diện điện cơ khí.

Hệ thống hướng dẫn nâng cấp sẽ duy trì khả năng tương thích với các hệ thống con khác được cung cấp bởi một số công ty khác, trong khi vẫn đúng tiến độ và trong ngân sách.

Theo một tuyên bố của Ngũ giác Đài, công việc dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Cũng lưu ý rằng: Nếu tùy chọn được thực hiện, công việc sẽ tiếp tục đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023. Tài chính mua sắm vũ khí (Hải quân) tài khóa 2019 với số tiền $ 189.489.000; và các quỹ của Vương quốc Anh với số tiền $ 1.540.190 đang cưỡng bách đối với giải thưởng này, không có ngân khoản nào sẽ hết hạn vào cuối năm tài chính hiện tại.

Hệ thống vũ khí Trident II là công cụ răn đe chiến lược chính cho cả Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ. Là nhà thầu chính của Vũ khí dẫn đường chiến lược của Hải quân Hoa Kỳ hãng Draper đã thiết kế và hỗ trợ hệ thống dẫn đường cho mọi tên lửa đạn đạo của hạm đội được triển khai kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 1955.


Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com