Nhà thầu Quốc Phòng Draper được trao hợp đồng 191 triệu Mỹ Kim cho hệ thống dẫn đường của tên lửa Trident II

Xuất bản ngày: Saturday, February 16, 2019  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 comments: