Nga có kế hoạch giới thiệu công khai Chiến đấu Cơ Su-57 tại Paris Air Show

tháng 2 25, 2019