Nga có kế hoạch giới thiệu công khai Chiến đấu Cơ Su-57 tại Paris Air Show

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét:

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *