Lockheed Martin được cung cấp 20 triệu mỹ Kim cho các hệ thống hỗ trợ tác chiến điện tử của tàu ngầm Mỹ

Ngày:16/02/2019  

 Zcomity  (16/02/2019): Lockheed Martin đã được trao một hợp đồng trị giá 20 triệu Mỹ Kim cho Hệ thống tác chiến điện tử AN / BLQ-10 cho các tàu ngầm của Hoa Kỳ.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD), Lockheed Martin Rotary và Mission Systems, Syracuse được trao hợp đồng trị giá 20 triệu USD cho các dịch vụ kỹ thuật và kỹ thuật, thiết kế, phát triển, thử nghiệm, tích hợp, chèn / làm mới công nghệ và hệ thống hỗ trợ của Hệ thống tác chiến điện tử AN / BLQ-10 (Chèn công nghệ (TI) -20, TI-22 và TI-24) trên các tàu ngầm đóng mới và các tàu đang hoạt động hiện tại.

Hợp đồng sẽ bao gồm các tùy chọn, nếu được thực hiện, sẽ mang lại giá trị tích lũy của hợp đồng này lên tới 970,083,614 Mỹ Kim, Công việc sẽ tiếp tục đến hết tháng 2 năm 2029.

Hệ thống AN / BLQ-10 là hệ thống hỗ trợ tác chiến điện tử cho tàu ngầm Mỹ. Nó cung cấp khả năng đánh chặn tự động (phát hiện, phân loại, định vị và nhận dạng) cho cả tín hiệu radar và tín hiệu liên lạc. Nhiều hệ thống con xử lý tín hiệu radar và thông tin liên lạc.

AN / BLQ-10 xử lý các tín hiệu được thu thập với cột buồm tàu ​​ngầm. Tín hiệu radar được thu thập bởi cột hình ảnh, là cột quang tử (trên lớp tàu Virginia) hoặc kính tiềm vọng (trên tất cả các lớp khác).

Tín hiệu liên lạc được thu thập từ cả cột hình ảnh và cột chặn giao tiếp chuyên dụng, là AN / BRD-7 (trên các lớp Los Angeles và Seawolf), AN / BSD-2 (trên lớp Virginia) hoặc một MMM (gần đây đã khai thác trên một số tàu lớp Los Angeles và Virginia). Những cột buồm này cung cấp phần lớn chức năng giống nhau nhưng với độ bao phủ tần số và độ chính xác nội địa hóa khác nhau


Nguyễn Hoàng Thế Anh