Hoa Kỳ lên kế hoạch mua lại hệ thống phòng không Iron Dome của Israel

tháng 2 21, 2019