Hải quân Hoa Kỳ kéo dài thời hạn phục vụ của chiến đấu Cơ " F-5 Tiger II"

tháng 2 13, 2019