Ba Lan ký thỏa thuận mua các bệ phóng Phi đạn HIMARS của Hoa Kỳ

tháng 2 13, 2019