ATK nhận được hợp đồng 173 triệu Mỹ Kim để biến các đạn pháo hiện có thành vũ khí Thông minh

tháng 2 23, 2019