Nga ra mắt thử nghiệm máy bay ném bom chiến lược được Nâng cấp

tháng 1 10, 2019