Nga đã nhận 34 xe Tank chiến đấu tầm trung T-34 từ lào

tháng 1 10, 2019