Lockheed Martin Space nhận 559 triệu Mỹ Kim cho chương trình Phi đạn Trident II D5

tháng 1 31, 2019