Lockheed Martin đã nhận được 31 triệu Mỹ Kim cho các dịch vụ bảo trì F-35 của Úc

Xuất bản ngày: Tuesday, January 29, 2019  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: