Lockheed Martin đã nhận được 31 triệu Mỹ Kim cho các dịch vụ bảo trì F-35 của Úc

tháng 1 30, 2019