Israel Đã Nhận Được Hệ thống Radar Thụ Động Kolchuga-M Từ Ukraine

tháng 1 08, 2019