Hãng Leonardo nhận được 80 triệu Mỹ Kim cho các hệ thống bảo vệ tích cực Trophy bổ sung

tháng 1 09, 2019