Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển

Ngày:04/11/2018  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển:

CHUYỂN VIÊN THƯƠNG MẠI PHÒNG THƯƠNG VỤ HOA KỲ (COMMERCIAL SPECIALIST U.S. COMMERCIAL SERVICE (USCS) OFFICE)

Commercial SpecialistĐể biết thêm thông tin bao gồm các tiêu chuẩn và các bước tuyển dụng cho vị trí này, vui lòng truy cập vào trang web:
https://vn.usembassy.gov/…/job-opportunities-in-ho-chi-min…/