Sử dụng thành ngữ " All of a sudden" hay "All of the sudden" câu nào chính xác ?

Ngày:25/11/2018  
Khi các bạn diễn tả một thứ gì đó xuất hiện một cách nhanh chóng và bất thình lình lình, thì khi đó bạn sẽ sử dụng từ nào hợp lý để diễn đạt nó?.

Mặc dù bạn có thể sử dụng từ Suddenly, nhưng đôi khi một câu thành ngữ dạng như: Out of the blue hoặc All of a sudden sẽ giúp tạo thêm sự hấp dẫn trong câu.

Tuy nhiên đối với câu All of the sudden và All of a sudden ? Người bản ngữ có thể sẽ nói cụm từ này khá nhanh trong những câu phát biểu hàng ngày, khiến mỗi biến thể giống nhau và gây nhầm lẫn chính tả cho người viết.

Tuy nhiên, chỉ một trong những biến thể này được coi là tiêu chuẩn, mặc dù có vẻ như có sự khác biệt nhỏ giữa chúng về mặt ý nghĩa.

Sự khác biệt giữa  All of the sudden All of a sudden là gì?
Trong bài viết này, tôi sẽ so sánh All of the sudden và All of a sudden. Tôi sẽ phác thảo đúng chính tả của cụm từ này, và tôi sẽ cho bạn thấy một công cụ ghi nhớ hữu ích mà sẽ làm cho việc lựa chọn cụm từ chính xác dễ dàng hơn.

All of a sudden:  Đột nhiên là một thành ngữ phổ biến. Nó hoạt động như một trạng từ trong câu, giống như từ bất ngờ (suddenly), đó là câu phát âm đúng.

==> All of a sudden: có xu hướng mô tả một cái gì đó diễn ra bất ngờ hoặc không được cảnh báo trước.
Ví dụ: 
  • I was just about to put the horses up for the night, when all of a sudden, a coyote howled nearby.
  • All of a sudden, twelve hooded druids appeared in the clearing and formed a circle around the cairn.
  • But sometimes you wake up too soon, and all of a sudden Pittsburgh Steelers quarterback Ben Roethlisberger is throwing deep to Antonio Brown in the third quarter, and the all-pro wide receiver is making a beautiful 26-yard touchdown reception and twerking in the end zone. –The Washington Post
Thành ngữ All of a sudden là một cụm trạng từ, có nghĩa là nó thay đổi động từ trong câu. Vì nó có nghĩa là đột nhiên, một số nhà văn có một con thú cưng của những người sử dụng nó để mô tả hành động mà không thực sự xảy ra đột ngột.

Khi nào nên sử dụng câu: All of the Sudden

All of the Sudden là một công thức không chính xác của cụm từ đột ngột. Do thực tế rằng đó không phải là cụm từ chính tả chính xác, nó hiếm khi được sử dụng trong in ấn.

Biểu đồ dưới đây biểu thị cả hai biến thể, All of a suddenAll of the sudden, kể từ năm 1800.


Qua biểu đồ liệt kê cho thấy All of a sudden chiếm ưu thế và nó tránh tất cả các lỗi của All of the sudden.

Phân biệt rõ
Bạn nên luôn luôn sử dụng All of a sudden thay vì All of the sudden luôn là câu sai, nó không phải là cụm từ chính xác. Vì lợi ích của sự đơn giản, nó có thể là một ý tưởng tốt hơn để gắn liền với trạng từ đột nhiên suddenly nhằm để thay thế.

Tóm lược
Đột nhiên hay đột ngột? Đột nhiên là một thành ngữ có chức năng như một cụm từ trạng từ. Nó có cùng ý nghĩa như đột nhiên, có nghĩa là nhanh chóng hoặc bất ngờ.

All of a sudden là đúng chính tả.
All of the Sudden là một lỗi chính tả của cụm từ.


Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com