Saab ra mắt phiên bản tên lửa RBS15 Gungnir tại triển lãm Euronaval

Xuất bản ngày: Monday, November 26, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: