Raytheon nhận 37 triệu Mỹ Kim hợp đồng sửa đổi Phi đạn SM-6 và SM-2

tháng 11 28, 2018