Nhận dạy Kèm tiếng Anh cho người đi làm, học sinh từ lớp 3-9 tại Dương Đông Phú Quốc

Ngày:06/11/2018  Cô Nguyễn Thị Trang. Tốt nghiệp viện mở Hà Nội khoa Tiếng Anh năm 2012.Nhận dạy kèm tiếng anh cho người đi làm, học sinh từ lớp 3-9 tại thị trấn Dương Đông Phú Quốc - Kiên GiangBảo đảm phát âm chuẩn như người nước ngoài. 

Kinh nghiệm 2 năm dạy học.
Liên hệ: Cô Trang Điện thoại. 01253727184.