Không Quân Hoa Kỳ Trao hợp đồng 330 triệu Mỹ Kim cho Hãng Northrop Grumman trong sứ mệnh hỗ trợ chương trình TSSR Joint STARS

Xuất bản ngày: Saturday, November 24, 2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 comments: