Hoa Kỳ treo giải thưởng 5 triệu Mỹ Kim cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ trùm lãnh đạo nhóm vũ trang Hamas

Xuất bản ngày: Wednesday, November 14, 2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,

0 comments: