Hoa Kỳ treo giải thưởng 5 triệu Mỹ Kim cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ trùm lãnh đạo nhóm vũ trang Hamas

7:45 SA_ 15/11/2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,