Hải Quân Hoa Kỳ đặt mua loại đạn đặc biệt dành cho các chiến dịch của lính đặc nhiệm

Ngày:23/11/2018  
 Zcomity  (23/11/2018): Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) đã trao cho Vista Outdoor một hợp đồng cho những băng đạn nòng 5.56mm đặc biệt.

DoD công bố vào ngày 20 tháng 11, là đã trao hợp đồng trị giá 41,1 triệu USD cho công ty Vista Outdoor ở Minnesota để mua đạn 5,56mm được thiết kế nhằm đánh bại các rào cản trung gian như kính chắn gió tự động và cửa ra vào.

Một hợp đồng sản xuất đầy đủ được dự kiến ​​sẽ theo sau, với việc giao lô đạn 5,56mm mới cho Trung tâm Chiến tranh Bề mặt Hải quân vào tháng 11 năm 2023.

Loại đạn mới sẽ được sử dụng trong các hoạt động đặc biệt bởi vì chúng làm giảm hiệu ứng giật lùi trong các khu chật hẹp (như trên tàu) và hiệu ứng này làm gia tăng tính nguy hại cho các lính đặc nhiệm ở các phạm vi ngắn.

Các hộp đạn đặc biệt của hãng Vista Outdoor sẽ chứa thuốc súng không độc hại, đồng, bột vonfram và chất kết dính nylon được thiết kế để loại bỏ chì trong không khí và mối quan tâm để xử lý. Ngoài ra, lớp vỏ hợp kim đồng loại bỏ ô nhiễm từ nòng súng và khí cắt thành một nhiên liệu đẩy đốt sạch gấp đôi.

Ngoài ra, DoD lưu ý rằng ngân khoản mua sắm đạn dược năm 2019 (Hải quân và Thủy quân lục chiến) Ngân khoản tài trợ với số tiền 219,981USD sẽ là bắt buộc tại thời điểm trao hợp đồng và sẽ không hết hạn vào cuối năm tài chính hiện tại.

Hợp đồng này đã được mua sắm cạnh tranh thông qua trang web Cơ hội kinh doanh của Liên Bang, với một đề nghị nhận được. Trung tâm Tác chiến trên bề mặt của hải quân ( The Naval Surface Warfare Center), Crane Division, Crane, Indiana, là các bên ký kết hợp đồng (N00164-19-D-JN58).

Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com