Công ty cổ phần đầu tư hàng không SATSCO-PQ tuyển dụng vị trí kế toán

Ngày:14/11/2018  


Công ty cổ phần đầu tư hàng không SATSCO-PQ tuyển dụng

1 - Kế toán viên: Quỹ tiền mặt, ngân hàng Kiểm soát hồ sơ thanh toán bao gồm: đề nghị thanh toán (DNTT), đề nghị tạm ứng (DNTU), hoàn ứng đảm bảo đầy đủ hồ sư chứng từ hợp lệ, đủ chữ kí phê duyệt theo quy trình công ty

- Kiểm soát hỗ trợ kế toán quỹ hạch toán thu chi lên phần mềm; chốt báo cáo quỹ tiền mặt, ngân hàng hàng ngày

- Quản lý kho. Hạch toán nhập xuất tồn công cụ, dụng cụ từ số liệu xưởng chuyển sang.

- Công nợ tài xế.Lên bảng doanh thu, công nợ phải thu của tài định kì 5 ngày/ lần

- Hạch toán thu hộ quầy, thu tiền mặt tài, bill công nợ lên phần mềm và file excell theo dõi công nợ

- Tỏng hợp báo cáo tình hình thu nợ từng tuần

- Công nợ KH, Hàng tháng đối chiếu công nợ với khách hàng, xuất hóa đơn, kiểm soát thanh toán khách hàng

- Công nợ NCC. Kiểm soát hồ sơ thanh toán NCC, định khoản lên phần mềm, làm đề nghị thanh toán, trình thanh toán

- Lương, BHXH. Lên bảng lương, kiểm soát việc chi lương, thanh tán BHXH, hạch toán lên phần mềm hàng tháng

- Hạch toán tổng hợp.Hạch toán các bút toán liên quan, lên các báo cáo tổng hợp hàng tháng


2- Kế toán tổng hợp. "* Giới tính: Nữ từ 22-30

* Kinh nghiệm:

- từng đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp từ 1-2 năm

- hiểu biết quy trình quản lý, hạch toán các mảng quỹ tiền mặt, ngân hàng, công nợ phải thu, phải trả, lương, BHXH

- có kiến thức cơ bản các quy định kế toán về hợp đồng, hóa đơn, chứng từ; các quy định thuế về thuế GTGT, thuế TNDN, bảo hiểm

- đã từng sử dụng phần mềm kế toán Misa

- yêu thích định hướng làm kế toán

- Excell khá: hiểu biết các hàm cơ bản excell, từng làm việc nhiều trên excell

* Khác:

- nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó, chịu được áp lực công việc cao, gắn bó làm việc lâu dài ở Phú Quốc"

Chi tiets liên hệ: Mr Việt Anh: 0988 79 3392