Cần phụ làm công trình điện nước tư nhân khu vực Dương Đông Phú Quốc

Ngày:07/11/2018  

Cần phụ làm công trình điện nước tư nhân làm việc tại khu vực Dương Đông - Phú Quốc.
Lương theo tuần.
Liên hệ ngay số: 070 673 5684 anh (Thuận) để trao đổi thêm về thông tin công việc.
Xong vào làm ngay.
Cần phụ làm công trình điện nước tư nhân khu vực Dương Đông


Cần phụ làm công trình điện nước tư nhân khu vực Dương Đông


Cần phụ làm công trình điện nước tư nhân khu vực Dương Đông phú quốc