Vụ xả súng "Tội ác căm thù" nhằm vào giáo đường của người Do Thái ở Hoa Kỳ

tháng 10 29, 2018_ 29/10/2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,