Tổng Thống Trump Rút Khỏi Hiệp Ước Phi Đạn Hạt Nhân Tầm Trung Và Tầm Ngắn (INF)

tháng 10 22, 2018_ 22/10/2018  
Chủ đề có liên quan: , , ,