Tính năng đặc biệt nhất của F-16 XL đa nhiệm

Ngày:05/10/2018  
Ảnh: F16 XL, phiên bản mới dược thiết kế lại phần cánh để tăng hiệu suất khị bay siêu âm.

 Zcomity  (05/10/2018): Tính năng đặc biệt nhất của F-16 xlll là Cánh Mũi Nhọn (cranked-arrow delta wing) của nó. Cánh đã được khép về một góc độ nhỏ hơn (50 độ) gần người chủ (dành cho hiệu suất bay vận tốc siêu âm) và ở góc cao hơn (70 độ) phần phía ngoài (cho sự ổn định và điều chỉnh khi bay vận tốc siêu âm). Bề mặt khu vực của cánh, 633 feet vuông, cho thấy nó lớn hơn gấp đôi diện tích mặt cánh của một chiếc F-16A, nhưng vướn viếu đã được giảm. Kế quả là phần Cánh vây đuôi trên chiếc F-16A  đã Được loại bỏ trên F-6XL.
Ảnh, F-16 XL cánh lớn và F-16A tiêu chuẩn

Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com