Thi thể của 9 người leo trên ngọn núi Gurja của Nepal được tìm thấy

7:09 SA_ 16/10/2018  
Chủ đề có liên quan: