Phòng Không S-300 Nga cung cấp cho Syria lộ diện

tháng 10 30, 2018_ 30/10/2018  
Chủ đề có liên quan: ,